Vyhledávání

Kontakt

Mateřská škola Beránek
Malý Beranov 11, 586 03 Jihlava

ID datové schránky: gbtwf78

567 218 042
736 187 777

msmberanov@ji.cz

Režim dne

6.30 - 8.30 hod.      ranní hra s úklidem (obsahuje volnou hru, indiv. práci,

                               námět. činnosti)

8.30 - 8.45 hod.      ranní tělovýchovná chvilka (rušná část, ranní cvičení,

                                pohybová hra, relaxace)

8.45 - 9.00 hod.       hygiena, svačina formou sebeobsluhy

9.00 - 11.30 hod.     řízená výchovně vzdělávací práce (skupinová práce,

                                 individuální práce) a pobyt venku

11.30 - 12.30 hod.    hygiena, oběd, čištění zubů, příprava na odpočinek

12.30 - 14.00 hod.    spánek nebo odpočinek, st.děti - volné činnosti

14.00 - 14.30 hod.    oblékání, hygiena, svačina

14.30 - 16.00 hod.    hry dle volby dětí

 

PŘÍCHOD DĚTÍ DO MŠ: 6.30 - 8.00 hod.

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ:  po obědě  12.00 - 12.30 hod.

                                     po spaní   14.00 - 16.00 hod.

ODHLAŠOVÁNÍ DÍTĚTE ZE ŠKOLKY NA DANÝ DEN:   do  8.00 hod.