Vyhledávání

Kontakt

Mateřská škola Beránek
Malý Beranov 11, 586 03 Jihlava

567 218 042
736 187 777

msmberanov@ji.cz

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

  • Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.
  • Zahájení školního roku 2018/2019 připadá na pondělí 3. 9. 2018.

  • Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to po dobu souvisle čtyř hodin. Povinná předškolní docházka pro Mateřskou školu Beránek Malý Beranov je stanovena od 7.30 - 11.30 hodin.

  • Povinnost školního vzdělávání NENÍ dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin.

   
Podzimní prázdniny 29. 10. - 30. 10. 2018
Vánoční prázdniny 22. 12. 2018 - 2. 1. 2019
Pololetní prázdniny 1. 2. 2019
Jarní prázdniny 4. 3. - 10. 3. 2019
Velikonoční prázdniny 18. 4. 2019
Hlavní prázdniny 29. 6. - 1. 9. 2019

 

  • Nepřítomnost dítěte zákonný zástupce bude zaznamenávat do Omluvného listu, který obdrží od učitelů MŠ.

  • Pokud zákonný zástupce ví o dlouhodobější nepřítomnosti dítěte v mateřské škole z jiných důvodů než zdravotních (rekreace, rodinné důvody), požádá předem o omluvení dítěte z povinné předškolní docházky prostřednictvím Žádosti o uvolnění dítěte - ke stažení zde Uvolnění dítěte.pdf (43,9 kB) nebo ji obdrží ve třídě.