Vyhledávání

Kontakt

Mateřská škola Beránek
Malý Beranov 11, 586 03 Jihlava

ID datové schránky: gbtwf78

567 218 042
736 187 777

msmberanov@ji.cz

Seznam akcí

17.11.2018 21:50

Sbírání kaštanů,

Výlet do Zborné za pokladem,

Vítání občánků,

Pouštění draků,

Milan Řezníček v MŠ - Kouzelný kabaret,

Návštěva městské knihovny v Jihlavě,

Návštěva ZŠ Velký Beranov,

Hrátky se sněhem,

Čert a Mikuláš v MŠ,

Vánoční tvořivá dílna,

Vycházka ke krmelci,

Vánoce,

Bruslení,

Návštěva betléma v Malém Beranově,

Karneval v MŠ,

Vynášení Moreny,

Velikonoce v MŠ,

Čarodějnice,

Návštěva ZOO Jihlava,

Cykloden,

Škola v přírodě,

Výlet na Rokštejn,

Rozloučení s předškoláky