Vyhledávání

Kontakt

Mateřská škola Beránek
Malý Beranov 11, 586 03 Jihlava

567 218 042
736 187 777

msmberanov@ji.cz

Zápis ze schůzky rodičů 12.9.2017

14.09.2017 12:08

Zápis ze schůzky rodičů v mateřské škole dne 12. září 2017

 

1. Zapsáno 25 dětí, z toho 9 dětí k povinnému předškolnímu vzdělávání

2. Povinné předškolní vzdělávání je od 4. září 2017 pro děti, kt. do 31. 8. 2017 dovrší věku 5 let. Má formu pravidelné denní  docházky v pracovních dnech, ne ve dnech prázdnin.

   Jsou to souvislé 4 hodiny denně.

   Omlouvání : zákonný zástupce je povinnen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3. dnů ode dne výzvy  ředitelky - písemně.

   Každé dítě má založen Omluvný list.

   Pokud by dítě nebylo omluvené do 3 dnů od výzvy, ředitelka informuje OSPOD (orgán sociálně právní ochrany dětí).

   Platba školného - úplaty - se neplatí ! I když má dítě odklad.

   Domácí vzdělávání - tzn. že rodič sám bude dítě individuálně vzdělávat.

                                 2 x ročně se u dítěte bude ověřovat úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých

                                 oblastech podle RVP PV.

 

3. Příprava na školu : děti si přinesou pracovní sešit.

4. Návštěvy divadla DIOD v Jihlavě ( 35 Kč )

5. Škola v přírodě - zjistit zájem

6. Fotografování dětí na vánoce - zajistit Photodienst

7. Ples mateřské školy - 9. února 2018

8. Cyklovýlet - na jaře

9. Prázdninový provoz - úplata = 20 Kč na den

10. Různé : vybíráme toaletní papír (4 ks)

                                kapesníčky (2 krabičky)

                                příspěvek 500 Kč

                  praní povlečení + ručníků (vyprané vracet do týdne)

 

11. Rodiče podepsali souhlas o zveřejnění fotografií dítěte na webu, výkresy na nástěnce.

12. Odchody dětí domů z mateřské školy :

                               před obědem - 11 - 11.20 hod.

                               po obědě - 12 - 12.30 hod.

                               po spaní - 14 - 16 hod.

13. Příchody dětí do mateřské školy - 6. 30 - 8 hod.

14. Nedávat hračky z domova do mateřské školy, pouze plyšáky na spaní.

 

POZOR !

4. října - středa - bude v naší mateřské škole provoz do 11.30 hodin.

Důvodem je odstávka el. proudu ve školní jídelně Velký Beranov, tzn. že se nebude vařit.

Po dohodě s paní vedoucí zajistíme ranní svačinku, ale oběd už nebude.

 

 

V Malém Beranově 13. září 2017 Libuše Mezerová