Vyhledávání

Kontakt

Mateřská škola Beránek
Malý Beranov 11, 586 03 Jihlava

567 218 042
736 187 777

msmberanov@ji.cz

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ BERÁNEK PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/19

29.03.2018 12:10

 ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ BERÁNEK

 pro školní rok 2018/19

 

9. května 2018 od 10. 00 do 15. 00 hodin

 

Podmínky přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:

* Trvalý pobyt dítěte na území obce Malý Beranov.

* Děti jsou řádně očkované - zákon 258/2000 Sb., § 50 o ochraně veřejného zdraví.

 

Kritéria pro přijímání dětí :

1. Děti narozené do 1. 9. 2013 a mají trvalý pobyt v Malém Beranově (spádová oblast) - pro tyto děti je od 1. 9. 2017

předškolní vzdělávání povinné

 

2. Děti ze spádové oblasti starší 4 let

 

3. Věk dětí - přijímány budou děti ze spádové oblasti

k celodenní docházce v pořadí od nejstaršího

po nejmladšího do počtu volné kapacity mateřské školy

 

4. Děti z nespádových oblastí, včetně dětí s povinným

předškolním vzděláváním

 

 

Žádost o přijetí si zákonný zástupce dítěte vyzvedne

předem v mateřské škole nebo je ke stažení zde

žádost - přij.říz. MŠ.pdf

Každé žádosti bude školou přiděleno registrační číslo,

které obdrží i žadatel.

V žádosti si zákonný zástupce dítěte nechá lékařem

potvrdit údaj o očkování dítěte.

Ne děti s povinným předškolním vzděláváním.

 

Výsledky zápisu přijetí dětí do MŠ budou zveřejněny

na webových stránkách MŠ a seznamu, který bude

v mateřské škole - na základě registračních čísel.

Nepřijetí dětí - zákonný zástupce obdrží písemné

                        Rozhodnutí o nepřijetí dítěte.

 

V Malém Beranově 29. března 2018

Libuše Mezerová, řed. školy